Talps i altres vicis

(Llarg però no creiem que siga pesat l’article) —————– TALP....